Danyos sa Ekonomiya at Lipunan

Ang komputasyon ng danyos sa lipunan at ekonomiya ay nagmumula sa mga Administrator. Ang mga administrator ang nagtatakda kung magkano ang danyos base sa kalubhaan ng isang crash.

Makikita ang komputasyong ito sa Dashboard at sa Map.

Nagbabago ang komputasyon ayon sa naka-set na filter sa DRIVER. Halimbawa, posibleng malaman ang danyos sa ekonomiya at lipunan ng mga crash na may kasamang pedestrian sa taong 2016.

 

Bukod sa pagkakahati, ipinapakita rin ang kabuuang danyos para sa napiling filter.